Vzdělávání jako zaměstnanecký benefit

Vzdělávání s využitím platformy LemonPay

Rozšířeným a daňově výhodným zaměstnaneckým benefitem jsou různé formy vzdělávání zaměstnanců. Podmínkou je, aby vzdělávání souviselo s prací, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Řada znalostí je potřebná pro téměř jakoukoli profesi, obecně uznatelné tedy jsou jazykové kurzy, práce s počítačem, ekonomické kurzy apod. a dále samozřejmě odborné kurzy pro konkrétní profese.

V rámci vzdělávání jako zaměstnaneckého benefitu jde o výdaj přímo související s činností zaměstnavatele, není zde tedy určen pevný maximální limit, ale platí obecný postup pro výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

    • častým a oblíbeným konceptem jsou jazykové či odborné kurzy potřebné k zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele v rámci volné sítě, nebo u nasmlouvaných partnerů za výhodnějších podmínek.
    • řada společností využívá také možnost in-house jazykových lektorů, kteří jsou k dispozici v určitých dnech a LemonPay je vybaví platebním terminálem a zaměstnanci využívají kombinovaného příspěvku na jazykové kurzy ( 1x týdně hradí zaměstnavatel, 1x týdně si hradí zaměstnanec sám svojí kartou LemonPay.
    • u jazykových kurzů se nejčastěji jedná o pravidelný koncept na 6 a více měsíců s cílem posunout studenty o jednu úroveň znalostí výše a řada jazykových center nabízí i formu takové garance.

V rámci společností a jejich konkrétního systému vzdělávání v podobě zaměstnaneckých benefitů jsou vzdělávací kurzy, ať již ty, které úzce souvisí s konkrétní profesí a rozvíjejí profesní dovednosti, nebo také kurzy, které zvýší kvalifikaci, efektivitu, záběr nebo výkonnost zaměstnance.

Investice do zaměstnaneckých benefitů a samotných zaměstnanců v oblasti vzdělávání je smysluplná a z dlouhodobého hlediska přispívá k růstu kvalifikace zaměstnanců a má také vysokou přidanou hodnotu, jelikož dovednosti a znalosti představují trvalou hodnotu. Z pohledu účetního a daňového hledisku, musí kurz vždy musí nějakým způsobem souviset s výkonem povolání.

Preference zaměstnanců ohledně benefitů zaměřených na vzdělávání a profesní i osobnostní růst má vzestupnou tendenci a řadí se mezi 5 nejvíce oblíbených zaměstnaneckých benefitů. Z dostupných informací od zaměstnanců lze také jasně vidět, jaký typ vzdělávání by nejvíce uvítali jako zaměstnanecký benefit. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců volily jednu ze dvou typických možností – jazykové nebo odborné vzdělání související s danou profesí. Jazykové vzdělávání preferovalo více než 40 % respondentů, odborné 35 %. U jazykových kurzů se jedná především o angličtinu a také konkrétně zaměřené lekce na obchodní angličtinu, profesní a odbornou problematiku v angličtině, konverzaci nebo kurzy zaměřené na zvýšení úrovně angličtiny o jeden či více stupňů za rok. Mezi další vyhledávané jazykové kurzy patří studium německého, italského a španělského jazyka.

S odstupem pak následují kategorie vzdělávání v oblastí marketingu, soft skills, dovedností, použivání specifického softwaru, řízení úkolů a času, IT oblasti, školení měkkých dovedností a manažerské kurzy.

V případě, že máte zájem o více informací ohledně nastavení vzdělávání a zaměstnaneckých benefitů neváhejte nás kontaktovat.