Historie stravných lístků - od papírové stravenky až po elektronické stravenky

Vznik a historický vývoj stravenek

Vznik stravenek

V celé historii lidstva už od jeho počátků až přes vývoj v jednotlivých etapách až do dnešních dob měli všechny naše dny měly jednu věc společnou: těšení se na jídlo. Již od formování prvních společenství až do dnešní doby má obstarávání potravin ale také samotná příprava jídla a jeho distribuce nebo příděl velkou důležitost. V těžkých dobách záviselo od kvality a dostatku jídla celé fungování společnosti a také armád a státního aparátu.

V takovém období vznikly i první stravné lístky. Měli povahu dotovaného stravování zaměstnanců a jejich idea vznikla po druhé světové válce ve Velké Británii. Jejich účelem bylo spravedlivé, účelové a přehledné distribuování pomoci obyvatelům v nouzi.

Původní název stravných lístků nebo-li „Luncheon Vouchers“, zavedla po zdlouhavé přípravě britská vláda v roce 1946, systém adresného doručování a distribuce byl ovšem velice zdlouhavý a jako celek nebyl efektivní. Se vznikem stravenek je spojena také myšlenka zvláštního daňového režimu k zajištění zdravého stravování obyvatel. Pokud firma v tehdejších dobách neměla vlastní kantýnu, stála před několika náročnými výzvami. Musela si sama zajistit a smluvně zavázat síť restauračních zařízení, které by byly ochotné jejich stravné lístky akceptovat, dále pak vymyslet vlastní systém registrace stravenek a jejich pečlivé účtování. Součástí tehdejších výzev pro zapojení do stravenkového systému byla také nutnost stravenky vytisknout, co vyžadovalo expertízu při tvorbě stravných lístků jako cenin, které musí být opatřeny ochrannými prvky.

Vývoj stravenkových systémů

Krátko po vzniku stravenek začal na jejich vylepšení pracovat podnikatel jménem John Hack o 6 let později zavedl ve Velké Británii jednotný stravenkový systém, který vyřešil problémy s akceptační sítí i s výrobou stravenek. Jeho společnost „Luncheon Vouchers Company“, se stala průkopníkem mezi stravenkovými systémy a stravenky jak je známe dnes vděčí za svůj vznik právě této společnosti. Jednalo se o první koncept pro stravenky a stravní lístky, která měla podobu jednotného a univerzálního stravenkového systému. V následujících letech přejímali jednotlivé evropské země systém jednotných stravenek a postupně upravovali legislativu a jednotlivé procesy tak, aby část odměn směrovala k účelové formě jejich nepeněžního vyplacen určenému k stravování a výživě zaměstnanců.

Původní společnost Luncheon Vouchers Company, založená panem Hackem v dekádě 80. let splynula s firmou Edenred, jež se prodeji stravenek, poukázek a zaměstnaneckým benefitům věnuje dodnes v několika zemích. V období od 80. let se stravenky rozšířili postupně do celého světa, a do dnešních dnů patří mezi nejrozšířenější formu zaměstnaneckých benefitů. Stravenka a stravný lístek se tak postupně stal součástí propracovaných systémů pro odměňování a účelové vynakládání prostředků, které jsou označovány jako odměňovací systémy, zaměstnanecké benefity, benefitní systémy, nebo také motivační systémy pro zaměstnance. Jedná se o celou řadu výhod, odměn a hodnot, které zaměstnavatel odděluje od hrubé mzdy a má cíl alokovat je na konkrétní účel. Vývoji a provozování benefitních systémů se věnuje celá řada nadnárodních firem ale také místí provozovatelé a technologické firmy v jednotlivých zemích.

Budoucnost benefitních a stravenkových systémů

Koncept stravenek se neustále vyvíjí a aktuálně původní papírové stravenky postupně nahrazuje elektronická karta, nebo-li eStravenka. Obliba víceúčelových karet, které kombinují různé zaměstnanecké benefity a stravenky, je na vzestupu hlavně díky pestré nabídce benefitů a výhod. Od doby poválečné distribuce potravin se koncept stravenek propracoval až do dnešní doby, kdy spolu s dalšími benefity tvoří součást odměňování a motivačních systémů pro tisíce firem na celém světě.

Multifunkční nosiče v podobě chytrých karet pro kombinované a víceúčelové využití pro různé benefity proto dává větší smysl. Kromě zlepšení samotné karty je velký důraz také na kompletní ekosystém aplikací pro správu a používání karet. Aktuální trendy směrují kromě univerzálních karet také k jejich digitalizaci a rozšíření jejich možností o platby bezkontaktně pomocí virtuálních karet a jejich přítomnosti v telefonech a mobilních zařízeních.

Mezi nejznámější provozovatele stravenkových systémů a platebních karet patří Edenred a jejich karty a stravenky Ticket Restaurant, Sodexo se svým konceptem stravenek Gastro Pass CARD, SatisPoll s.r.o. a jejich karta Benefitka, společnost Up Česká republika, která provozuje svoji eStravenku a také společnosti Advanced Finances a jejich koncept benefitní a stravenkové karty LemonPa a také Accor, Gastro Pass, Gurman Pass, Menu Service a další. Elektronické stravenky a benefitní karty umožňují na konceptu jedné nebo vícero benefitních peněženek nabít určitý debet a platit s nimi jako s běžnou platební kartou v rámci uzavřené nebo otevřené obchodní sítě partnerů po celé České republice.

elektronická stravenka